- Душ-блок ICC 66 - 50 двойки - съединители - Предварително заземени - (2) Telco - Осигурява ясна граница между телефонната компания и оборудване, принадлежащо на клиента - Предназначена за бърза настройка на кабели, телефонни системи PBX системи и друг разходите за ниско напрежение на телекомуникационно оборудване - Всеки блок предварително обосновани и тествани в завода, което спестява ценно време за монтаж и разходите за труд - е Предназначен за стенен монтаж блок предварително монтирани на конзолата 89 D - Включва флип капак за защита на констатациите от прах и загрязнийcic066dft50.